مهندس سبک روح، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایحان غربی برای دومین سال متوالی بازرس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران شد

image_pdfPDFimage_printپرینت

مهندس سبک روح، دبیر انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایحان غربی برای دومین سال متوالی بازرس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران شد

به گزارش روابط عمومی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی فیصل سبک روح، دبیر انجمن پیمانکاران استان با شرکت در مجمع عمومی سالیانه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران که با حضور انجمن های سراسر کشور و نماینده ی اداره کار، ۲مرادماه ۹۸ در تهران برگزار شد، توانست با کسب بیشترین آراء در بین نامزدهای بازرسی هیئت مدیره این کانون برای دومین سال متوالی بازرس هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران شود.

 

روابط عمومی انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان غربی

نظر خود را بیان کنید